Quả không hổ danh là một trong những tên tuổi lớn trong làng công nghệ thế giới, Intel đã và đang làm rất tốt trong quá trình bứt tốc của mình.