Những quả trứng lòng đỏ ngả cam sẽ tốt hơn vàng nhạt.