Tối ngày 13/8, Viettel Store phối hợp với Hãng Samsung tổ chức chương trình Tech offline cho các Sam fan tại Hà Nội.