Hãng giao dịch Bitcoin tại Hồng Kông có tên Bitfinex vừa mới treo thưởng tới 3,5 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp họ tìm ra số Bitcoin bị đánh cắp.