Có thể thấy rõ sự khác biệt giữa cụm camera của iPhone 7 và iPhone 6s, iPhone SE.