Khi smartphone sử dụng hệ điều hành Android ngày càng phổ biến thì cũng là lúc mối lo ngại về bảo mật thông tin cá nhân bùng phát do smartphone cũng là nơi lưu trữ nhiều thông tin nhạy cảm của người dùng.