Từ chối số tiền 15.000 USD chuộc lỗi, gia đình cậu Chang Sheng, nạn nhân của vụ việc chỉ có một mong muốn là đưa cậu vào được Đại học.