Apple, nổi tiếng là một công ty máy tính với phương châm "nghĩ khác", đang thâm nhập sâu vào thị trường doanh nghiệp.