Bản cập nhật mới còn tăng cường bảo mật và cải thiện kết nối Bluetooth cho bộ đôi Samsung Galaxy S7/S7 edge.