Viễn cảnh phim "Planet of the apes" liệu sẽ trở thành sự thật hay không? Hãy chờ câu trả lời từ các hà khoa học.