Chuyện khó tin nhưng có thật này lại không phải là trường hợp duy nhất xảy ra trên thế giới.