Ngay sau sự cố mất tiền, Vietcombank ngay lập tức cập nhật ứng dụng SmartOTP của mình.