Những phát kiến công nghệ liên tục được ra đời hàng ngày, đặc biệt là khía cạnh liên quan và giao thoa mật thiết với cuộc sống con người.