Nếu có ý đính startup và chưa có nơi làm việc thích hợp, chắc chắn co - working là địa chỉ tuyệt vời dành cho bạn.