Hacker Rootjunky đã thực hiện một video demo cho thấy, tính năng chống trộm factory reset protection (FRP) trên điện thoại Samsung dễ dàng bị qua mặt.