Mặc dù vậy, còn quá sớm để nói rằng trí tuệ nhân tạo này sẽ thay thế được vai trò của các nhà khoa học.