LINE là một phần mềm đến từ Nhật Bản. Ban đầu, đây chỉ là một phần mềm chat OTT, tuy nhiên qua nhiều thay đổi nó đã trở thành một thương hiệu rất đáng gờm.