Build Your Dreams, một công ty Trung Quốc có trụ sở ở Thâm Quyến, dù không nổi tiếng bằng Tesla nhưng họ đang vượt công ty của Elons Musk trên mọi lĩnh vực.