Đoàn thể thao Triều Tiên tham dự thế vận hội Olympic có những quy định khá nghiêm ngặt.