Card đồ họa này sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 9 tới đây.