Hẳn bạn đã từng nghĩ, nếu máy tính của mình không kết nối Internet hoặc không kết nối đến một mạng nào khác, nó sẽ không bao giờ có nguy cơ bị hack? Nếu như vậy, đó là một nhận định sai lầm - theo như những gì các nhà nghiên cứu bảo mật chỉ ra mới đây.