Trong những năm gần đây, chất béo bắt đầu xuất hiện trở lại trên những chế độ ăn uống lành mạnh.