Microsoft vô tình bị lộ "chìa khóa" mở cửa hậu vượt tầng bảo mật UEFI Secure Boot của Windows.