Mỗi ngày Tổng thống Obama sẽ dành thời gian đọc 10 lá thư bất kỳ được gửi trên Facebook Messenger.