Microsoft thực sự muốn bạn nâng cấp lên Windows 10 tuy nhiên bạn nên chống lại sự cám dỗ ấy. Quay trở lại sử dụng hệ điều hành MS-DOS bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng khổng lồ.