Một cỗ máy nhanh gấp hàng triệu lần so với máy tính thông thường, vốn chỉ dành cho các tổ chức đặc biệt, nhưng giờ mọi người có thể truy cập vào và sử dụng nó miễn phí.