Nhưng phía Samsung cho rằng phương pháp quá khó để thực hiện, và nó là "một rủi ro chấp nhận được".