Nếu bạn còn nhớ Tay, cô chat bot tuổi teen từng “sắm vai” đủ loại người, từ cô bạn hiền lành đến một cô nàng đỏng đảnh phân biệt chủng tộc thì Murphy Bot, chat bot mới của Microsoft thậm chí còn ở một level thảm hại hơn.