Cùng một mỏ khám phá ra "kryptonite", biết đâu đây cũng lại là một sinh vật nào đó thuộc hành tinh Krypton và có họ hàng với Doomsday...