Denuvo là một công nghệ chống bẻ khóa phần mềm được coi là rào cản khó nhằn đối với các nhóm bẻ khóa game. Thế nhưng, chỉ mới đây thôi, một tựa game được Denuvo bảo vệ đã bị bẻ khóa thành công, qua đó chứng tỏ với công ty bảo mật đến từ Áo rằng: "Không gì là bất khả xâm phạm".