Thật ra chắc bạn cũng biết rằng chẳng có con rùa nào "múa võ" được như trong phim cả.