Chuyên trang DisplayMate đã tiến hành thử nghiệm và đánh giá màn hình hiển thị của Galaxy Note7, bất ngờ với hàng loạt kỷ lục được thiết lập.