Tin tặc tạo các điểm Wi-Fi thu hút khách du lịch, sau đó đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.