Dù khoa học chưa chứng minh được nguyên nhân tại sao nhưng chắc chắn một điều nếu bạn chỉ chơi game mà không học, thành tích sẽ khó có thể tốt hơn được.