Một rò rỉ từ website công nghệ PhoneArena cho thấy iPhone 7 sẽ được trang bị màn hình 1080p còn iPhone 7 Plus sẽ là 2K.