Theo bài viết mới nhất từ Korea Herald, kỷ lục đặt hàng của Galaxy Note7 phá vỡ mọi kỷ lục mà những mẫu máy Galaxy trước đó tạo lập ra tại thị trường Hàn Quốc.