Trong suốt thời gian giữ chức CEO của Apple, Tim Cook chỉ một lần mất bình tĩnh.