Đây thực sự là điều kỳ diệu, nó trở thành hiện thực nhờ những hành động kiên quyết bảo vệ môi trường.