Sự việc hi hữu này đã khiến cho hàng trăm ngàn con người khổ sở tìm cách đối phó.