Cái gì cũng phải bắt đầu từ sự đơn giản trước: trước hết là đồ điện tử, sau này sẽ là kẻ hủy diệt.