Thế mới thấy tốc độ phát triển công nghệ thông tin nhanh đến chóng mặt.