Ngày nay các thiết bị đeo đắt tiền đang ngày càng phổ biến. Tuy vậy, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi thấy chiếc kính râm giá 1.200 USD mà chẳng-được-tích-hợp-công-nghệ-gì của Nike.