Mẫu thử nghiệm của loại súng trường thế hệ mới được phát triển riêng cho Lực lượng vũ trang Canada (CAF) cho thấy nó là loại súng thông minh, ứng dụng những thành tựu công nghệ mới nhất, có hoả lực mạnh và thích hợp cho nhiều điều kiện chiến trường.