Với HB Ring thì khoảng cách sẽ không còn là vấn đề cản trở con tim nữa.