Một khía cạnh tế nhị ít được chú ý trong cuộc sống nhưng lại liên quan đến khá nhiều góc độ quan trọng bên lề.