Theo như tổ chức Guinness World Records, Ever Win Company & Ltd, một công ty sản xuất robot đã phát kỷ lục thế giới trước đó là 540 con robot nhảy cùng lúc bằng kỷ lục mới là 1007 con.