Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vừa đem lại tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam. Có điều, bộ môn anh tham gia khó đến mức nào nhỉ?