Hiện tại, giá bán xách tay OnePlus 3 tại Việt Nam đã được đưa về mức bình ổn là 9.990.000 đồng.