Cho đến bây giờ, tôi đã đi ngủ đều đặn hơn vào 11h30 mỗi đêm.