Trước khi được bán ra chính thức tại Việt Nam, HTC One ME đã có tuổi đời 1 năm tuổi trên thị trường quốc tế.